Przetargi rozstrzygnięte

Montaż oraz uruchomienie układu automatyki zmiennej blokady kotłów wodnych WR-25

w postępowaniu na: dostawę i montaż oraz uruchomienie układu automatyki zmiennej blokady kotłów wodnych WR-25 nr 1,2 oraz 5,6 w ciepłowni MEC w Ostrowcu Świętokrzyskim, wartość najniższej oferty która przekracza zaplanowane przez Zamawiającego koszty inwestycji, przetarg pozostaje bez rozstrzygnięcia – inwestycja zostaje wstrzymana.

protokół z postępowania


Wykonanie okresowego badania stanu zagrożenia porażeniowego od urządzeń elektroenergetycznych 110 kV i 6 kV

w postępowaniu na: wykonanie okresowego badania stanu zagrożenia porażeniowego od urządzeń elektroenergetycznych 110 kV i 6 kV na obszarze Starego Zakładu w Ostrowcu Świętokrzyskim zostało wybrane Centrum Badań, Pomiarów i Automatyki Elektrycznej Jarosław Staroń
32-543 Myślachowice, ul. Płocka 41

protokół postępowania


Zakup wraz z dostawą węgla

w postępowaniu na: zakup wraz z dostawą węgla dla ciepłowni MEC Sp. z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim na sezon grzewczy 2016/2017 limity dostaw zostały przydzielone:

  1. Przedsiębiorstwo Handlowo-Spedycyjne PETEK Rupik i Tarnówka sp. jawna
  2. Trans-Z Czesław Ziach
  3. Transport Towarowy, Handel Opałem Mirosław Stasiak
  4. „CARBO” Spółka jawna Zbigniew Krupski, Miron Wróblewski

ogłoszenie