O spółce

Historia spółki

biuro-spolki

Miejska Energetyka Cieplna – Sp. z o.o. została zawiązana dnia 02.12.1991 r. w Ostrowcu Świętokrzyskim aktem notarialnym „A” 7989 ⁄ 91 i zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Kielcach Sąd Gospodarczy za numerem w Rejestrze Handlowym Działu B – 1392 w dniu 05.12.1991 r.

Spółka powstała jako jednoosobowy podmiot, którego 100 – procentowym właścicielem była Gmina Ostrowiec Świętokrzyski, na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 14.11.1991 r. w kwietniu 2001 roku partnerem strategicznym został Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie, który wniósł wkład pieniężny w wysokości 20.000.000 zł i objął 40.000 udziałów po 500 zł każdy.