Przetargi rozstrzygnięte

Sprzedaż nieruchomości na Osiedlu Patronackim

Z uwagi na fakt, iż nikt nie przystąpił do przetargu: sprzedaż prawa własności działek gruntu oznaczonych nr 64/3 o powierzchni 0,0134 ha oraz nr 1/5 o powierzchni 0,0036 ha położonych w Ostrowcu Świętokrzyskim na Osiedlu Patronackim, zabudowanych budynkiem murowanym o powierzchni zabudowy 134 m2, przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym.

protokół z postępowania


Dostawa energii elektrycznej dla miejskiej energetyki cieplnej spółka z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim na potrzeby dalszej odsprzedaży na rok 2020.

w przetargu na: dostawę energii elektrycznej dla Miejskiej Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim na potrzeby dalszej odsprzedaży na rok 2020. została wybrana oferta złożona przez:
PGE Obrót S.A.
Aleja M. J. Piłsudskiego 51
26-110 Skarżysko Kamienna

protokół z otwarcia ofert


Sprzedaż nieruchomości.

Z uwagi na fakt, iż nikt nie przystąpił do przetargu na: sprzedaż nieruchomości zabudowanej oznaczonej nr 55/1 oraz 56/3 (Obr.20 ark.IV) o łącznej powierzchni 0,0333 ha położonej w Ostrowcu Św. na osiedlu Rosochy wraz z budynkiem murowanym przemysłowym, przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym.

protokół z postępowania


Wykonanie instalacji łącznego odpylania i odsiarczania spalin.

w przetargu na: wykonanie instalacji łącznego odpylania i odsiarczania spalin metodą suchą z jednoczesną redukcją tlenków azotu metodami pierwotnymi dla kotła WR-25 o mocy 30 MW w Ciepłowni MEC Ostrowiec Św., wraz z przeprowadzeniem badań przemysłowych oraz prac rozwojowych mających na celu opracowanie dokumentacji technicznej dla pozostałych jednostek kotłowych została wybrana oferta złożona przez Konsorcjum firm:

PPH SAWOX Jan Wolak Sp. Jawna
25-663 Kielce, ul. Olszewskiego 6B

oraz

ECOSERV Sp. z o.o.
26-200 Końskie, ul. Piłsudzkiego 132

protokół z postępownia