OSDn

Informacje o stanie przyłączeń źródeł wytwórczych energii elektrycznej do sieci OSDn

Informację opublikowano dnia: 01.07.2024 r.
Informacja dotyczy okresu: II kwartał 2024 r.

Zgodnie z art. 7 ust. 8l pkt. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r., poz. 833, z późn. zm.), OSDn informuje o:

  1. Podmioty ubiegające się o przyłączenie źródeł do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV.
L.P. Moc przyłączeniowa Napięcie przyłączenia Rodzaj instalacji Data wydania warunków przyłączenia Lokalizacja przyłączenia
1. 0,999 MWp 6,3 kV Zakład wytwarzania energii – jednostka kogeneracji 04-05-2022 Gmina Ostrowiec Świętokrzyski, Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Centralnego Okręgu Przemysłowego 12A, działka nr 6/10
2. 0,989 MWp 6,3 kV Moduł parku energii typu B – elektrownia fotowoltaiczna 03-03-2022 Gmina Ostrowiec Świętokrzyski, Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Centralnego Okręgu Przemysłowego 12A
3. 0,329725 MWp 6,3 kV Moduł parku energii typu B – elektrownia fotowoltaiczna 24-05-2023 Gmina Ostrowiec Świętokrzyski, Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 14

Zgodnie z  art. 7 ust. 8l pkt. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r., poz. 833, z późn. zm.), OSDn informuje, że:

  1. Wartości łącznej dostępnej mocy przyłączeniowej [MW] dla źródeł przyłączanych do sieci o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV na obszarze OSDn, a także planowane wartości tych mocy w okresie kolejnych 5 lat, przedstawia tabela:
Nazwa obszaru Stacja elektroenergetyczna Rok Dostępna moc przyłączeniowa [MW]
Stary Zakład GSZ-I
2024 7
2025 7
2026 7
2027 7
2028 7
2029 7

Zgodnie z brzmieniem art. 7 ust. 8l ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne informacja jest aktualizowana raz na kwartał a łączna moc przyłączeniowa jest pomniejszona o moc wynikającą z wydanych i ważnych warunków przyłączenia źródeł do sieci OSDn.