Energia cieplna

zmiana parametrów pracy węzła
wypowiedzenie umowy sprzedaży
wniosek o zmianę mocy zamówionej
wniosek o zawarcie umowy kompleksowej sprzedaży
oświadczenie o zmianie danych Odbiorcy
wniosek o określenie warunków przyłączenia do sieci ciepłowniczej

Energia elektryczna

oświadczenie o stanie instalacji przyłączanej
wniosek o okreslenie warunków przyłaczenia do sieci niskiego napiecia
wniosek o okreslenie warunków przyłaczenia do sieci średniego napiecia
ogólne zasady prowadzenia prac ziemnych w pobliżu sieci elektroenergetycznych
wniosek zgłoszenia umowy sprzedaży
procedura wstrzymania dostaw energii elektrycznej w przypadku zalegania odbiorcy z zapłatą oraz zgłoszenie gotowości instalacji odbiorczej do ponownego przyłączenia
wniosek o zawarcie Umowy Kompleksowej Dystrybucji
zgłoszenia przyłączania do sieci elektroenergetycznej mikroinstalacji

Usługi

formularz zamówienia podnośnika koszowego
formularz zamówienia żurawia
formularz zamówienia samochodu, sprzętu
zlecenie na wykonanie analizy powierzonej próbki węgla

Pozostałe

zgoda na przesyłanie faktur w formie elektronicznej
wniosek o wydanie duplikatu faktury
wniosek o rozłożenie zaległości na raty