Dostawa samochodu dostawczego 3 osobowego cargo.

w przetargu na: dostawę samochodu dostawczego 3 osobowego cargo na potrzeby Miejskiej Energetyki Cieplnej Spółka Sp. z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim została wybrana oferta złożona przez:

TOP AUTO Andruchów i Wspólnicy Sp. J.

protokół z postępowania