Dostawa energii elektrycznej na potrzeby dalszej odsprzedaży na rok 2021.

przetarg na: dostawę energii elektrycznej dla Miejskiej Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim na potrzeby dalszej odsprzedaży na rok 2021.

informacja z otwarcia ofert
wyjaśnienia w związku z zapytaniem oferenta

ogłoszenie
specyfikacja istotnych warunków zamówienia
załącznik nr 1 – formularz oferty
załącznik nr 2 – JEDZ
załącznik nr 3 – oświadczenie GUD
załącznik nr 4 – grupa kapitałowa
załącznik nr 5 – tajemnica przedsiębiorstwa
załącznik nr 6 – wykaz dostaw
załącznik Nr 7 – projekt umowy
załącznik nr 8 – RODO.
profil 2019 MEC Sp.zo.o.
dane do PPE
klucz publiczny


Komunikat w sprawie koronawirusa

Szanowni Państwo,

Z powodu pandemii koronawirusa, mając na względzie troskę o bezpieczeństwo Państwa oraz naszych pracowników, informujemy, że od 16 marca 2020 r. do odwołania zostają zmienione zasady przyjmowania petentów.

Kasa czynna w godz. 9:00 – 13:00.

Wszelkie sprawy będą załatwiane za pośrednictwem poczty, telefonicznie lub za pośrednictwem elektronicznego Biura Obsługi Klienta eBOK.

41 266 46 80 Dział Handlowy wew. 50 Dział Techniczny wew. 40
sekretariat@mecostrowiec.pl handlowy@mecostrowiec.pl techniczny@mecostrowiec.pl

W sytuacji jeżeli Państwa sprawy nie uda rozwiązać się telefonicznie lub mailowo ustalimy indywidualny termin spotkania lub inny dogodny dla Państwo sposób jej rozwiązania.

Do Państwa dyspozycji pozostaje Pogotowie Cieplne, dostępne pod numerem 41 266 62 02, zgłoszenia telefoniczne będą weryfikowane indywidualnie pod kątem konieczności oraz szybkości realizacji czy usunięcia usterki. Za wyjątkiem sytuacji awaryjnych ograniczony będzie do minimum zakres i wykonywanie usług u klientów Spółki wymagających bezpośredniego kontaktu.

Przepraszamy za niedogodności i liczymy na Państwa zrozumienie. Zadbajmy wspólnie o zdrowie naszych bliskich.

Z poważaniem,

Zarząd Miejskiej Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.