Wykonanie instalacji odpylania dla kotła wodno rusztowego nr k-2 typu wr-25, wraz z likwidacją palników olejowych.

przetarg na: wykonanie instalacji odpylania dla kotła wodno rusztowego nr k-2 typu wr-25, wraz z likwidacją palników olejowych, na terenie ciepłowni Miejskiej Energetyki Cieplnej

specyfikacja warunków zamówienia
załącznik nr 1 – formularz ofertowy
załącznik nr 2 – program funkcjonalno użytkowy
załącznik nr 3 – projek umowy
załącznik nr 4 – protokół oględzin
załącznik nr 5 – oświadczenia


Cyberbezpieczeństwo – sprawdź poprawność rachunku bankowego na fakturze – aktualna lista

Przed dokonaniem przelewu prosimy o zweryfikowanie czy numer konta bankowego podany na fakturze jest zawarty w liście obowiązujących rachunków bankowych obsługiwanych przez spółkę:

MBank S.A.: 34 1140 2020 0000 5832 3600 1001
Santander Bank Polska S.A.: 38 1910 1048 2303 0005 6414 0001
PKO S.A.: 52 1240 4416 1111 0000 4962 8849
PKO Bank Polski S.A.: 12 1020 2629 0000 9102 0421 5315


Dostawa energii elektrycznej dla Miejskiej Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim na potrzeby dalszej odsprzedaży na lata 2022 – 2023.

w postępowaniu na: dostawę energii elektrycznej dla Miejskiej Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim na potrzeby dalszej odsprzedaży na lata 2022 – 2023 została wybrana oferta złożona przez:

Energa Obrót S.A.

protokół z postępowania