Dostawa energii elektrycznej dla Miejskiej Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim na potrzeby dalszej odsprzedaży na lata 2022 – 2023.

przetarg na: dostawę energii elektrycznej dla Miejskiej Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim na potrzeby dalszej odsprzedaży na lata 2022 – 2023.


wyjaśnienia

specyfikacja istotnych warunków zamówienia
załącznik nr 1 – formularz oferty
załącznik nr 2 – JEDZ
załącznik nr 3 – oświadczenie GUD
załącznik nr 4 – grupa kapitałowa
załącznik nr 5 – tajemnica przedsiębiorstwa
załącznik nr 6 – wykaz dostaw
załącznik nr 7 – projekt umowy
załącznik nr 8 – RODO
załącznik nr 9 – zobowiązanie innego podmiotu
2021-OJS163-429766-pl-ts.pdf
miniportal.pdf


Informujemy, że 28.05.2021 r. biuro MEC jest nieczynne.

Informujemy, że 28.05.2021 r. (piątek) jest dniem wolnym od pracy dla pracowników Miejskiej Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Powyższy dzień jest wyznaczony jako dzień wolny od pracy w zamian za święto przypadające w sobotę tj. 01.05.2021 r. (Dz.U. z 2020 poz. 1920).


Informacja o zmianie taryfy dla ciepła.

 Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. w Ostrowcu Św. informuje, że Prezes Urzędu Regulacji Energetyki decyzją OKA.4210.5.2021.PS z dnia 11 lutego 2021r. zatwierdził zmianę taryfy dla ciepła MEC Sp. z o.o. Nowa taryfa będzie obowiązywać od dnia 1 marca 2021r.
Pełny tekst taryfy dla ciepła został opublikowany w Biuletynie Branżowym Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 12 lutego 2021 r., Nr 36/2021.

Zmiana taryfy była wymuszona znacznym wzrostem kosztu zakupu uprawnień do emisji dwutlenku węgla. Podwyższeniu uległy ceny związane z wytwarzaniem ciepła, natomiast ceny na przesyle pozostały niezmienione.

zaktualizowany tekst taryfy dla ciepła