Sprzedaż nieruchomości zabudowanej w Ostrowcu Świętokrzyskim na os. Stawki.

Z uwagi na fakt, iż nikt nie przystąpił do przetargu na: sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Ostrowcu Świętokrzyskim na osiedlu Stawki wraz z budynkiem murowanym przemysłowym, przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym.

protokół z postępowania
ogłoszenie o przetargu