Zalety centralnego ogrzewania z sieci Miejskiej Energetyki Cieplne

 • konkurencyjna cena ciepła z sieci MEC w stosunku do obiektów ogrzewanych kotłami na olej opałowy lekki, gaz ziemny i propan-butan oraz ogrzewaniem elektrycznym
 • wysoki komfort użytkowania węzła cieplnego wyposażonego w nowoczesną automatykę pozwalającą gospodarować ciepłem zgodnie z faktycznym zapotrzebowaniem odbiorcy zapewniając stałą kontrolę nad ilością dostarczonego ciepła (możliwość programowania zaniżeń temperatur: nocnych, weekendowych, świątecznych, itp.)
 • stabilność dostaw ciepła gwarantowana nowoczesnym źródłem ciepła oraz budową sieci cieplnych z nowoczesnych rur preizolowanych, ponadto MEC przystąpił do budowy rezerwowego źródła ciepła na terenie dolnej części miasta
 • nowoczesne węzły cieplne są urządzeniami o dużo wyższej trwałości i niezawodności pracy niż kotłownie gazowe olejowe
 • niepodważalną zaletą systemu centralnego grzewczego jest jego wysokie bezpieczeństwo działania tzn. bezobsługowość, brak zagrożenia wybuchem gazu, zatrucia. Obsługa wymiennikowni sprowadza się do okresowej kontroli, którą można zlecić MEC, nakłady na konserwację są minimalne
 • stabilność cen ciepła kontrolowana i monitorowana przez Urząd Regulacji Energetyki, stabilna cena ciepła gwarantowana jest ponadto sposobem wytwarzania ciepła opartym na krajowym miale węglowym który jest pewnym i najtańszym nośnikiem energii w kraju
  wymiennikownia ciepła nie wymaga stałego dozoru UDT ( odbiór jednorazowy), oraz przeglądów kominiarskich

Bezpieczeństwo

 • nowoczesne źródło ciepła zlokalizowane w górnej części miasta przy ul. Samsonowicza 2 (całość zakładu ciepłowni uległa gruntownej modernizacji w modułach wytwarzania ciepła i układu pompowego)
 • główne magistrale przesyłowe wykonane są w nowoczesnej technologii rur preizolowanych zapewniających niskie straty ciepła oraz długoletnią stabilną pracę sieci
 • zaprojektowany węzeł cieplny jest w pełni zautomatyzowanym nowoczesnym zespołem urządzeń o bardzo dużej trwałości i niezawodności pracy
 • udzielamy gwarancji na realizację całego zakresu przedmiotu umowy na okres 2 lat, a w późniejszym czasie oferujemy profesjonalny serwis wymiennikowni
 • w zatwierdzonym i przyjętym do realizacji przez Organ Spółki Miejskiej Energetyki Cieplnej „Planie działalności na lata 2006 – 2010” jest budowa awaryjno-szczytowego źródła ciepła na terenie „starego zakładu”, którego istnienie znakomicie podniesie i tak już wysokie bezpieczeństwo dostawy ciepła

Szacunkowy kalkulator pozwoli wyliczyć ogólny roczny koszt ogrzewania oraz koszty przyłączeniowe.

Przykładowy schemat węzła cieplnego:

jednofunkcyjnego (centralne ogrzewanie)
wezel_I

dwufunkcyjnego (centralne ogrzewanie + ciepła woda)
wezel_II