Energia elektryczna

Kodeks sieci dotyczący wymogów NC RfG

Dokumenty i procedury wdrażające postanowienia kodeksu sieci NC RfG, które regulują zasady przyłączania jednostek wytwórczych do sieci:

Dokument instalacji
Dokument instalacji – Zgłoszenie przyłączenia mikroinstalacji do sieci elektroenergetycznej
Dokument modułu wytwarzania energii – PGMD Moduł typu B
Informacja dla właściciela zakładu wytwarzania energii NC RfG
MEC zbiór wymagań technicznych NC RfG mikroinstalacje
NC RfG wzorzec deklaracji zgodności
NC RfG Zasady certyfikatow
Oświadczeie o gotowości do przyłączenia zakładu wytwarzania energii B
Procedura pozwolenia na użytkowanie dla modułów wytwarzania energii typu B
Procedura pozwolenia na użytkowanie modułów wytwarzania energii typu A
Procedura pozwolenia na użytkowanie modułów wytwarzania energii typu A do 50 kW
Procedura testowania modułów wytwarzania energii
Specyfikacja techniczna instalacji fotowoltaicznej
Specyfikacja techniczna turbiny i generatora
Specyfikacja techniczna turbiny wiatrowej