Dostawa (sprzedaż) standardowego oleju napędowego w okresie 09.2021 – 08.2022

w postępowaniu na: dostawę (sprzedaż) standardowego oleju napędowego w okresie 09.2021 – 08.2022 została wybrana oferta złożona przez:

Petrojet Sp. z o.o.

protokół z postępowania