Przetargi aktualne

Dostawa energii elektrycznej dla miejskiej energetyki cieplnej spółka z o.o. w ostrowcu świętokrzyskim na potrzeby dalszej odsprzedaży na rok 2020.

w przetarg na: dostawę energii elektrycznej dla Miejskiej Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim na potrzeby dalszej odsprzedaży na rok 2020.

ogłoszenie
specyfikacja istotnych warunków zamówienia
klucz publiczny
Profil 2019
załącznik nr 1 – formularz oferty
załącznik nr 2 – JEDZ
załącznik nr 3 – oświadczenie GUD
załącznik nr 4 – grupa kapitałowa
Załącznik nr 5 – tajemnica przedsiębiorstwa
załącznik Nr 6 – projekt umowy
załącznik nr 7 – RODO