Przetargi aktualne

Budowa instalacji oczyszczania spalin dla kotła wodno rusztowego nr K-5 typu WR-25

przetarg na: budowę instalacji oczyszczania spalin dla kotła wodno rusztowego nr K-5 typu WR-25,  na terenie Ciepłowni Miejskiej Energetyki Cieplnej w Ostrowcu Św.

wyjaśnienia nr 1

ogłoszenie o przetargu
specyfikacja istotnych warunków zamówienia
załącznik nr 1 – formularz ofertowy
załącznik nr 2 – Program Funkcjonalno-Użytkowy
załącznik nr 3 – projekt umowy
załącznik nr 4 – protokół z oględzin
załącznik nr 5 – oświadczenia po RM i KS