Przetargi aktualne

Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów przesyłu ciepła.

przetarg na: zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów przesyłu ciepła na rok 2021.

wyjaśnienia w związku z zapytaniem oferenta

specyfikacja istotnych warunków zamówienia
załącznik nr 1 – do SIWZ 2020
załącznik nr 2 – formularz
załącznik nr 3 – oświadczenie
załącznik nr 4 – wykaz dostaw
załącznik nr 5 – wzór umowy
załącznik nr 6 – oświadczenie GUD