Energia elektryczna

Wskaźniki dotyczące czasu trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej wyznaczone dla roku kalendarzowego 2023 na obszarze działania MEC Ostrowiec Świętokrzyski

Informację opublikowano dnia: 03.02.2023 r.

Zgodnie z § 41 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego  (Dz.U. Nr 93 poz. 623 z 2007 r. z późniejszymi zmianami)  Miejska Energetyka Cieplna spółka z o.o. przedstawia wartości wskaźników SAIDI, SAIFI i MAIFI dotyczące czasu trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej.

WSKAŹNIKI Typ przerwy Z uwzględnieniem przerw katastrofalnych Bez uwzględnienia przerw katastrofalnych
SAIDI [min/odb/rok] Planowana 564,00 564,00
Nieplanowana 5,51 5,51
SAIFI [odb/odb] Planowana 1,00 1,00
Nieplanowana 1,16 1,16
MAIFI [odb/odb]   1,09 1,09
Liczba odbiorców/przyłączy/   74 74