Energia elektryczna

Wskaźniki dotyczące czasu trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej wyznaczone dla roku kalendarzowego 2023 na obszarze działania MEC Ostrowiec Świętokrzyski

Informację opublikowano dnia: 15.02.2024 r.

Zgodnie z § 41 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego  (Dz.U. Nr 93 poz. 623 z 2007 r. z późniejszymi zmianami)  Miejska Energetyka Cieplna spółka z o.o. przedstawia wartości wskaźników SAIDI, SAIFI i MAIFI dotyczące czasu trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej.

WSKAŹNIKI Typ przerwy Z uwzględnieniem przerw katastrofalnych Bez uwzględnienia przerw katastrofalnych
SAIDI [min/odb/rok] Planowana 401,22 401,22
Nieplanowana 10,38 10,38
SAIFI [odb/odb] Planowana 1,15 1,15
Nieplanowana 0,32 0,32
MAIFI [odb/odb]   0 0
Liczba odbiorców/przyłączy/   74 74