Energia elektryczna

Wskaźniki dotyczące czasu trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej wyznaczone dla roku kalendarzowego 2016
na obszarze działania MEC Ostrowiec Świętokrzyski

Informację opublikowano dnia: 14.02.2017 r.

Zgodnie z § 41 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego  (Dz.U. Nr 93 poz. 623 z 2007 r. z późniejszymi zmianami)  Miejska Energetyka Cieplna spółka z o.o. przedstawia wartości wskaźników SAIDI, SAIFI i MAIFI dotyczące czasu trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej.

WSKAŹNIKI Typ przerwy Z uwzględnieniem przerw katastrofalnych Bez uwzględnienia przerw katastrofalnych
SAIDI [min/odb/rok] Planowana 674,00 674,00
Nieplanowana 19,30 19,30
SAIFI [odb/odb] Planowana 1,45 1,45
Nieplanowana 0,07 0,07
MAIFI [odb/odb] 0,00 0,00
Liczba odbiorców/przyłączy/ 82 82