Energia elektryczna

Wskaźniki dotyczące czasu trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej wyznaczone dla roku kalendarzowego 2017
na obszarze działania MEC Ostrowiec Świętokrzyski

Informację opublikowano dnia: 24.01.2018 r.

Zgodnie z § 41 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego  (Dz.U. Nr 93 poz. 623 z 2007 r. z późniejszymi zmianami)  Miejska Energetyka Cieplna spółka z o.o. przedstawia wartości wskaźników SAIDI, SAIFI i MAIFI dotyczące czasu trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej.

WSKAŹNIKI Typ przerwy Z uwzględnieniem przerw katastrofalnych Bez uwzględnienia przerw katastrofalnych
SAIDI [min/odb/rok] Planowana 414,37 414,37
Nieplanowana 71,27 71,27
SAIFI [odb/odb] Planowana 1,01 1,01
Nieplanowana 0,82 0,82
MAIFI [odb/odb] 0,00 0,00
Liczba odbiorców/przyłączy/ 79 79