Energia elektryczna

Wskaźniki dotyczące czasu trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej wyznaczone dla roku kalendarzowego 2018
na obszarze działania MEC Ostrowiec Świętokrzyski

Informację opublikowano dnia: 25.01.2019 r.

Zgodnie z § 41 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego  (Dz.U. Nr 93 poz. 623 z 2007 r. z późniejszymi zmianami)  Miejska Energetyka Cieplna spółka z o.o. przedstawia wartości wskaźników SAIDI, SAIFI i MAIFI dotyczące czasu trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej.

WSKAŹNIKI Typ przerwy Z uwzględnieniem przerw katastrofalnych Bez uwzględnienia przerw katastrofalnych
SAIDI [min/odb/rok] Planowana 588,01 588,01
Nieplanowana 20,03 20,03
SAIFI [odb/odb] Planowana 2,04 2,04
Nieplanowana 0,24 0,24
MAIFI [odb/odb]   0,69 0,69
Liczba odbiorców/przyłączy/   74 74