Energia elektryczna

Informacje ogólne

Miejska Energetyka Cieplna spółka z o.o. z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim ul. Henryka Sienkiewicza 91 decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki DPE-4711-109(7)/2011/189/UA z dnia 9 grudnia 2011 wyznaczona została operatorem systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego na okres od dnia 1 lutego 2012 roku do dnia 20 października 2020 roku na obszarze określonym w koncesji na dystrybucję energii elektrycznej – z wyłączeniem zlokalizowanych na tym obszarze sieci dystrybucyjnych za których ruch jest odpowiedzialny inny operator systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego lub operator systemu połączonego elektroenergetycznego wyznaczony w trybie art.9h ustawy – Prawo Energetyczne.

Miejska Energetyka Cieplna spółka z o.o. posiada koncesję na dystrybucję energii elektrycznej udzieloną decyzją z dnia 12 października2006 roku Nr DEE/31/189/W/OŁO/2006/TB na potrzeby odbiorców zlokalizowanych na terenie Obszaru Przemysłowego „Stary Zakład” znajdującego się w mieście Ostrowiec Świętokrzyski, sieciami 6kV, oraz 0,4/0,230 kV oraz koncesję na obrót energią elektryczną udzieloną decyzją z dnia 12 października 2006 roku Nr OEE/450/189/W/OŁO/2006/TB.