Legalizacja liczników ciepła zgodnie z zestawieniem

w postępowaniu na: legalizację liczników ciepła zgodnie z zestawieniem została wybrana oferta złożona przez:

Antrat Grupa Sp. z o.o.

protokół z postępowania