Budowa instalacji oczyszczania spalin dla kotła wodno rusztowego nr K-5 typu WR-25

w postępowaniu na: budowę instalacji oczyszczania spalin dla kotła wodno rusztowego nr K-5 typu WR-25,  na terenie Ciepłowni Miejskiej Energetyki Cieplnej w Ostrowcu Św. została wybrana oferta złożona przez Konsorcjum firm:

PPH Sawox Jan Wolak Sp. Jawna oraz
ECOSERV Sp. z o.o.

protokół z przetargu