Energia elektryczna

Sprzedawca zobowiązany

Informujemy, że zgodnie z decyzją Prezes Urzędu Regulacji Energetyki nr DZO.WKP.492.30.8.2018.MPo1 z dnia 26 października 2018 r. wydaną na podstawie art. 40 ust.3 pkt.1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2018 r. poz.1269, z późn. zm.), przedsiębiorstwo energetyczne Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim zostało wyznaczone do pełnienia funkcji sprzedawcy zobowiązanego na obszarze działania Operatora Systemu Dystrybucyjnego: Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. na okres od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.