Energia elektryczna

Sprzedawca zobowiązany

Informujemy, że zgodnie z decyzją Prezes Urzędu Regulacji Energetyki wydaną na podstawie art. 40 ust.3 pkt.1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2020 r. poz.261, z późn. zm.), przedsiębiorstwo energetyczne Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim zostało wyznaczone do pełnienia funkcji sprzedawcy zobowiązanego na obszarze działania Operatora Systemu Dystrybucyjnego: Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. na okres:

  • od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. decyzja nr DZO.WKP.496.2.80.2019.MPo1 z dnia 15 października 2019 r.,
  • od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. decyzja DZO.WKP.496.2.97.2020.DTe z dnia 19 października 2020 r.