Energia elektryczna

Sprzedawca zobowiązany

Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. informuje, że decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DSW.WKP/6.492.3.65.2016.KO z dnia 14 października 2016 została wyznaczona na sprzedawcę zobowiązanego na obszarze działania operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego na okres od dnia 1 stycznia 2017 do dnia 31 grudnia 2017 r.