Energia elektryczna

Sprzedawca zobowiązany

Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. informuje, że decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki – Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 82/2017 z dnia 21 listopada 2017 w sprawie wyznaczenia sprzedawców zobowiązanych na rok 2018, o których mowa w art. 40 ust. 1 ustawy o odnawialnych źródłach energii, została wyznaczona na sprzedawcę zobowiązanego na obszarze działania operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego na okres od dnia 1 stycznia 2018 do dnia 31 grudnia 2018 r.