Energia elektryczna

TABELE CEN I STAWEK OPŁAT

DYSTRYBUCJA

Taryfa została zatwierdzona Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
Nr OKA-4211-12(7)/2016//189/VII/AZa z dnia 15 kwietnia 2016 r. i obowiązuje od 1 maja 2016 r.

INFORMACJA

zmiana taryfy w zakresie dystrybucji energii elektrycznej na 2016r.

W związku z otrzymaną decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim informuje, że z dniem 01-01-2017r. wprowadza zmiany obowiązującej taryfy w zakresie świadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej.
1. Ceny i stawki opłat dla grup taryfowych zasilanych z sieci niskiego napięcia:

CENA LUB STAWKA GRUPA TARYFOWA
C21 C11
Dystrybucja
Stawka jakościowa zł/MWh 12,94
Stawka opłaty abonamentowej w zł/m-c/układ pom. 15,01 2,01
Składnik zmienny stawki sieciowej w zł/MWh 111,55 77,71
Składnik stały stawki sieciowej w zł/kW/m-c 9,44 4,25
Stawka opłaty przejściowej zł/kW/m-c 1,65
Stawka opłaty OZE w zł/MWh 3,70

 

2. Ceny stawki opłat za energię elektryczną dla grupy taryfowej zasilanej z sieci średniego napięcia:

CENA LUB STAWKA GRUPA TARYFOWA
B21 B22
Dystrybucja
Stawka jakościowa zł/MWh 12,94
Stawka opłaty abonamentowej w zł/m-c/układ pom. 60,19
Składnik zmienny stawki sieciowej w zł/MW
– całodobowy 89,24
– szczytowy 103,28
– pozaszczytowy 84,75
Składnik stały stawki sieciowej w zł/kW/m-c 7,85
Stawka opłaty przejściowej zł/kW/m-c 3,80
Stawka opłaty OZE w zł/MWh 3,70

 

3. Ceny opłaty przyłączeniowej:

GRUPA PRZYŁĄCZENIOWA STAWKA OPŁATY (zł/kW)
za przyłącze napowietrzne za przyłącze kablowe
IV 43,73 59,37
V 43,73 59,37
VI *) 43,73 59,37
VI **) 7,87

*) – w przypadku, gdy jest budowane przyłącze
**) – w przypadku podłączenia do istniejącej sieci

 

OBRÓT

Taryfa zatwierdzona uchwałą nr 1/2015 Zarządu Miejskiej Energetyki Cieplnej spółka z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 02.02.2015

Ceny stawki opłat za energię elektryczną dla grupy taryfowej zasilanej z sieci średniego napięcia

Lp. Ceny i stawki opłat Jednostka B21 C21 C11
1 Obrót energią elektryczną
Cena energii elektrycznej
– calodobowa zł/MWh(kWh) 279,33 0,28744 0,30092
2 Stawka opłaty handlowej zł/m-c 150 50 9

 

Pliki do pobrania

Zmiana do taryfy dla dystrybucji energii elektrycznej
Pełny tekst taryfy dla dystrybucji energii elektrycznej
Pełny tekst taryfy dla obrotu energii elektrycznej
Uchwała nr 1/2015