Energia elektryczna

TABELE CEN I STAWEK OPŁAT

DYSTRYBUCJA

Taryfa została zatwierdzona Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
Nr OKA-4211-10(11).2017.189.VIII.KT z dnia 15 listopada 2017.

1. Ceny i stawki opłat dla grup taryfowych zasilanych z sieci niskiego napięcia:

CENA LUB STAWKA GRUPA TARYFOWA
C21 C11
Dystrybucja
Stawka jakościowa zł/MWh 12,70
Stawka opłaty abonamentowej w zł/m-c/układ pom. 13,60 2,91
Składnik zmienny stawki sieciowej w zł/MWh 114,57 80,10
Składnik stały stawki sieciowej w zł/kW/m-c 9,72 4,45
Stawka opłaty przejściowej zł/kW/m-c 1,65
Stawka opłaty OZE w zł/MWh 0,00

 

2. Ceny stawki opłat za energię elektryczną dla grupy taryfowej zasilanej z sieci średniego napięcia:

CENA LUB STAWKA GRUPA TARYFOWA
B21 B22
Dystrybucja
Stawka jakościowa zł/MWh 12,70
Stawka opłaty abonamentowej w zł/m-c/układ pom. 51,59
Składnik zmienny stawki sieciowej w zł/MW
– całodobowy 91,42  
– szczytowy   95,00
– pozaszczytowy   90,28
Składnik stały stawki sieciowej w zł/MW/m-c 8 141,01
Stawka opłaty przejściowej zł/kW/m-c 3,80
Stawka opłaty OZE w zł/MWh 0,00

 

3. Ceny opłaty przyłączeniowej:

GRUPA PRZYŁĄCZENIOWA STAWKA OPŁATY (zł/kW)
za przyłącze napowietrzne za przyłącze kablowe
IV 43,73 59,37
V 43,73 59,37
VI *) 43,73 59,37
VI **) 7,87

*) – w przypadku, gdy jest budowane przyłącze
**) – w przypadku podłączenia do istniejącej sieci

 

OBRÓT

Informujemy, że  w związku z wejściem w życie od 1 stycznia 2019 r. Ustawy z dnia 28 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2018 poz. 2538) spółka dostosowała cennik taryfowy uwzględniając wymóg obniżenia cen i stawek do poziomu ubiegłorocznego według stanu na 30 czerwca 2018 r.

Ustalone lub zmienione w trybie art. 5 Ustawy Taryfy i Cenniki uwzględniają zmniejszenie akcyzy i dostosowanie cen pod poziomu cen brutto z 30 czerwca 2018 r.

Nowe ceny i stawki opłat za energię elektryczną zostaną uwzględnione w rozliczeniach automatycznie, dzięki czemu nasi Odbiorcy nie muszą podejmować żadnych dodatkowych czynności, by zachować ciągłość dostaw energii .

Taryfa zatwierdzona uchwałą nr 19/2018 Zarządu Miejskiej Energetyki Cieplnej spółka z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 03.12.2018 i obowiązuje od 01.01.2019

Ceny stawki opłat za energię elektryczną dla grupy taryfowej zasilanej z sieci średniego napięcia

Lp. Ceny i stawki opłat Jednostka B21 C21 C11
1 Obrót energią elektryczną
Cena energii elektrycznej
– calodobowa zł/MWh(kWh) 396,03 0,39815 0,39822
2 Stawka opłaty handlowej zł/m-c 150 50 9

 

Pliki do pobrania

Zmiana do taryfy dla dystrybucji energii elektrycznej
Pełny tekst taryfy dla dystrybucji energii elektrycznej
Pełny tekst taryfy dla obrotu energii elektrycznej