Energia elektryczna

TABELE CEN I STAWEK OPŁAT

DYSTRYBUCJA

Taryfa została zatwierdzona Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
Nr OKA-4211-2.2021.JAd z dnia 7 lipca 2021 r.

1. Ceny i stawki opłat dla grup taryfowych zasilanych z sieci niskiego napięcia:

STAWKI OPŁAT ZA USŁUGI DYSTRYBUCYJNE GRUPA TARYFOWA
C21 C21em C11 C11em
Dystrybucja
Stawka jakościowa w zł/kWh 0,0102
Stawka opłaty abonamentowej w zł/m-c/układ pom. 14,87 2,85
Składnik zmienny stawki sieciowej w zł/MWh 137,25 274,50*
205,87**
102,79 205,58*
154,19**
Składnik stały stawki sieciowej w zł/kW/m-c 9,65 2,41*
9,65**
4,47 1,12*
4,47**
Stawka opłaty przejściowej zł/kW/m-c 0,08

*) stawka stosowana w odniesieniu do odbiorców spełniających kryteria wskazane w punkcie 2.1.10 ppkt 1 (patrz w pełnym tekście taryfy)
) stawka stosowana w odniesieniu do odbiorców spełniających kryteria wskazane w punkcie 2.1.10 ppkt 2 (patrz w pełnym tekście taryfy)

2. Ceny stawki opłat za energię elektryczną dla grupy taryfowej zasilanej z sieci średniego napięcia:

STAWKI OPŁAT ZA USŁUGI DYSTRYBUCYJNE GRUPA TARYFOWA
B21 B21EM B22
Dystrybucja
Stawka jakościowa zł/MWh 10,18
Stawka opłaty abonamentowej w zł/m-c/układ pom. 48,71
Składnik zmienny stawki sieciowej w zł/MW
– całodobowy 91,25 182,5*
136,82**
 
– szczytowy     115,88
– pozaszczytowy     81,57
Składnik stały stawki sieciowej w zł/MW/m-c 8 914,38 2 228,60*
8 914,38
8 914,38
Stawka opłaty przejściowej zł/kW/m-c 0,19

*) stawka stosowana w odniesieniu do odbiorców spełniających kryteria wskazane w punkcie 2.1.10 ppkt 1 (patrz w pełnym tekście taryfy)
) stawka stosowana w odniesieniu do odbiorców spełniających kryteria wskazane w punkcie 2.1.10 ppkt 2 (patrz w pełnym tekście taryfy)

3. Ceny opłaty przyłączeniowej:

GRUPA PRZYŁĄCZENIOWA STAWKA OPŁATY (zł/kW)
za przyłącze napowietrzne za przyłącze kablowe
IV 12,11 70,38
V 12,11 70,38
VI *) 12,11 70,38
VI **) 7,87

*) – w przypadku, gdy jest budowane przyłącze
**) – w przypadku podłączenia do istniejącej sieci

3a. Ceny opłaty przyłączeniowej infrastruktury ładowania drogowego transportu publicznego oraz ogólnodostępnych stacji ładowania do sieci o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1kV:

GRUPA PRZYŁĄCZENIOWA STAWKA OPŁATY (zł/kW)
za przyłącze napowietrzne za przyłącze kablowe
IV 3,03 17,60
V 3,03 17,60
VI *) 3,03 17,60
VI **) 1,97

*) – w przypadku, gdy jest budowane przyłącze
**) – w przypadku podłączenia do istniejącej sieci

OBRÓT

Taryfa zatwierdzona uchwałą nr 19/2018 Zarządu Miejskiej Energetyki Cieplnej spółka z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 03.12.2018 i obowiązuje od 01.01.2019.

Ustalone w tabeli ceny energii elektrycznej zawierają podatek akcyzowy naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Ceny stawki opłat za energię elektryczną dla grupy taryfowej zasilanej z sieci średniego napięcia

Lp. Ceny i stawki opłat Jednostka B21 C21 C11
1 Obrót energią elektryczną
Cena energii elektrycznej
– calodobowa zł/MWh(kWh) 381,03 0,38315 0,38322
2 Stawka opłaty handlowej zł/m-c 150 50 9

Pliki do pobrania

Pełny tekst taryfy dla dystrybucji energii elektrycznej
Pełny tekst taryfy dla obrotu energii elektrycznej
Uchwała Nr 19/2018