O spółce

Nasz Cel i nasza Misja

Głównym celem spółki MEC jest zapewnienie mieszkańcom niezawodną dostawę ekologicznego i bezpiecznego ciepła po możliwie niskich cenach.

 

Główna działalność MEC

  • produkcja, przesył i dystrybucja energii cieplnej;
  • prowadzenie eksploatacji, remontów i konserwacji źródeł ciepła sieci przesyłowych wraz z węzłami cieplnymi;
  • prowadzenie odpłatne w ramach usług konserwacji i remontów sieci zewnętrznych;
  • koordynacja wspólnie z kompetentnymi jednostkami inwestycji ciepłowniczych;
  • sporządzanie oraz uzgadnianie dokumentacji technicznej dotyczącej urządzeń ciepłowniczych i grzewczych przy współpracy z biurami projektowymi i wykonawcami robót;
  • współpraca z inwestorami i udział w nadzorze technicznym inwestycji;
  • prowadzenie działalności laboratoryjnej w dziedzinie ciepłownictwa dla potrzeb własnych i zlecenia;
  • wynajem sprzętu: samochody ciężarowe, żuraw, spychacz, ładowarka, koparka;
  • montaż i dozór liczników ciepła;
  • dystrybucja energii elektrycznej na terenie „Starego Zakładu”.