Centralne ogrzewanie

Jak się podłączyć do MEC?

Aby podłączyć się do miejskiej sieci ciepłowniczej, należy wykonać następujące czynności:

1
Skontaktować się z Działem Technicznym MEC ul. Sienkiewicza 91  tel. (041) 266 47 33, (041) 266 46 80 wew. 40, gdzie otrzymacie Państwo informacje o możliwości oraz procedurach przyłączeniowych do sieci ciepłowniczej MEC.
Osobą do kontaktów z klientem jest Łukasz Skowierzak tel. (41) 266 47 33 wew.44, Elżbieta Chrapek tel. (41) 266 47 33 wew.43 oraz Grzegorz Cędzikowski tel. 506 109 333
1
W Dziale Technicznym otrzymacie Państwo druk wniosku:
– wniosek o określenie warunków przyłączenia do sieci ciepłowniczej
.pdf
Wniosek należy wypełnić i złożyć w firmie wraz z wymaganymi załącznikami (ksero dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do korzystania z obiektu
1
W ciągu 21 dni wydane zostaną warunki techniczne wraz ze szczegółowymi wytycznymi do projektowania i wykonania węzła cieplnego. Warunki są ważne przez okres dwóch lat od ich wydania
1
W ciągu 30 dni dostarczona zostanie kompleksowa oferta przyłączeniowa zawierająca:
◦ koszty budowy przyłącza zawiera wszelkie sprawy formalno prawne oraz projektowe
◦ (klient pokrywa jedynie 25% kosztów budowy przyłącza),
◦ prognozowany roczny koszt centralnego ogrzewania i/lub przygotowania ciepłej  wody użytkowej,
◦ rozwiązania techniczne sposobu dostawy energii cieplnej,
◦ ewentualny koszt zakupu kompaktowego węzła cieplnego
1
Po dokonaniu szczegółowych ustaleń (wybór grupy taryfowej B-węzeł cieplny jest własnością Odbiorcy ciepła lub grupy D – węzeł cieplny jest własnością MEC), oraz akceptacji oferty zostanie Państwu przedstawiona umowa o przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej, oraz umowa sprzedaży ciepła.
Odbiorca ciepła może kupić węzeł cieplny przedstawiony w ofercie MEC lub zlecić jego budowę swojemu wykonawcy z uwzględnieniem wydanych warunków technicznych. Istnieje możliwość finansowania inwestycji ze środków MEC podpisując umowę dzierżawy wymiennikowni określajacą harmonogram spłaty kosztów jej budowy.

Sprawdź czy jesteś w zasięg sieci ciepłowniczej