Informacje ogólne

Informacja dotycząca Ustawy OZE.

Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. informuje, że udział ciepła wytworzonego z odnawialnych źródeł energii, ciepła z instalacji termicznego przekształcania odpadów oraz ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych, w łącznej ilości ciepła dostarczonego sieci ciepłowniczej będącej w posiadaniu Miejskiej Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w roku kalendarzowym 2022 wynosił 11,5 %.

Informacja dotycząca wskaźnika Wpc 2023

Informacje o spółce za rok 2023

Informacje o spółce zgodnie z Rozdziałem 5 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 roku w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych (D.U.07.16.92)

Miejski System Ciepłowniczy

Do dnia 31 lipca 2023 ciepło na potrzeby miejskiego systemu ciepłowniczego wytwarzane było w dwóch źródłach ciepła o łącznej mocy zainstalowanej 151,9 MW, należących do Miejskiej Energetyki Cieplnej sp. z o.o., zlokalizowanych w Ostrowcu Świętokrzyskim i scharakteryzowanych jako:

 • ciepłownia przy ul. Samsonowicza 2 wyposażona w jeden kocioł parowy typu OR 10 opalanym węglem kamiennym, trzy kotły wodne typu WR 25 opalanych węglem kamiennym, oraz jeden kocioł wodny typu WR25 opalanym węglem kamiennym lub zamiennie lekkim olejem opałowym , o łącznej mocy zainstalowanej 131,9 MW.
 • kotłownia przy Alei Solidarności wyposażona w dwa kotły wodne typu Alstom CFSES 12MW o łącznej mocy zainstalowanej 20,0 MW opalane gazem ziemnymi zamiennie olejem opałowym

Z dniem 1 sierpnia 2023 ciepło na potrzeby miejskiego systemu ciepłowniczego wytwarzane było w trzech  źródłach ciepła:

 • ciepłownia przy ul. J.Samsonowicza 2 wyposażona w jeden kocioł parowy typu OR 10 opalanym węglem kamiennym, kocioł wodny typu WR 25 opalanych węglem kamiennym, oraz jeden kocioł wodny typu WR25 opalanym węglem kamiennym lub zamiennie lekkim olejem opałowym , o łącznej mocy zainstalowanej 73,75 MW.
 • kotłownia przy Alei Solidarności wyposażona w dwa kotły wodne typu Alstom CFSES 12MW o łącznej mocy zainstalowanej 20,0 MW opalane gazem ziemnymi zamiennie olejem opałowym
 • Ciepłownia Ostrowiecka Sp. z o.o. wyposażona w dwa kotły wodne typu WR 25 opalanych węglem kamiennym o łącznej mocy zainstalowanej 58,15 MW

Z dniem 1 listopada 2023 ciepło na potrzeby miejskiego systemu ciepłowniczego wytwarzane było w trzech  źródłach ciepła:

 • ciepłownia przy ul. J.Samsonowicza 2 wyposażona w dwa kotły wodne typu WR 25 opalane węglem kamiennym, pracujące naprzemiennie w blokadzie jednoczesnej pracy kotłów o mocy cieplnej zainstalowanej 16,3 MW,
 • kotłownia przy Alei Solidarności wyposażona w dwa kotły wodne typu Alstom CFSES 12MW o łącznej mocy zainstalowanej 20,0 MW opalane gazem ziemnymi zamiennie olejem opałowym
 • Ciepłownia Ostrowiecka Sp. z o.o. wyposażona w dwa kotły wodne typu WR 25 opalanych węglem kamiennym o łącznej mocy zainstalowanej 58,15 MW

Wytworzona w Ciepłowni przy ul. Samsonowicza energia cieplna przesyłana jest do węzłów wymiennikowych za pośrednictwem sieci cieplnej dwuprzewodowej. Sieć cieplna stanowi majątek Miejskiej Energetyki Cieplnej. Rozbudowany układ sieci umożliwia doprowadzenie ciepła do prawie wszystkich części miasta.

Parametry sieci

 • wysokie 136/70 0C
 • niskie     87,2/65,4 0C

Ogólna długość sieci wynosi 117 359 m, Długość sieci preizolowanej wynosi 109 538 m, co stanowi 93,3 % ogólnej długości sieci.

W m.s.c. rozmieszczonych jest 2209 węzły zasilanych ciepłem z sieci MEC o łącznej mocy zamówionej 118,143 MW.

Spółka systematycznie modernizuje węzły cieplne, likwiduje grupowe węzły cieplne na korzyść nowoczesnych, kompaktowych węzłów cieplnych zasilających pojedyncze budynki. Węzły te wyposażone są w automatykę regulacyjną pozwalającą na dostarczenie do obiektów takiej ilości energii jaka wynika z jego indywidualnych potrzeb.

Sezon grzewczy 2023

Średnia temperatura w okresie sezonu grzewczego w roku 2023 wynosiła +4,55 st. C. Czas trwania ogrzewania wyniósł 214 dni -od 1 stycznia do 11 maja oraz od 9 października do 31 grudnia. Najzimniejszym miesiącem był luty (średnia temperatura 0,84 st C). W roku 2023 w żadnym miesiącu nie wystąpiła średnia miesięczna ujemna temperatura.

Paliwo stosowane do wytworzenia ciepła

Źródłem emisji gazowo – pyłowej w ciepłowni MEC Sp. z o. o. jest proces spalania miału węgla kamiennego oraz gazu ziemnego.

Kotły wodne WR-25 i kocioł parowy OR-16 są opalane węglem o następujących parametrach:

 • wartość opałowa 21 000 kJ/kg,
 • zawartość siarki 0,80 %,
 • zawartość popiołu 18,0 %.

Kotły CSF/ES 12000:

opalane olejem opałowym o parametrach:

 • wartość opałowa 43 000 kJ/kg,
 • zawartość siarki do 0,10  %,
 • gęstość 0,85 Mg/m3.

opalane gazem ziemnym o parametrach:

 • wartość opałowa 34 430 kJ/kg,
 • zawartość siarki do 40 mg/m3
 • gęstość 0,716 kg/m3.

Struktura zużycia paliw pierwotnych do produkcji ciepła w roku 2021

Rodzaj paliwa Zużycie paliwa  [%]
Węgiel kamienny 77,78
Gaz ziemny 9,75
Olej opałowy 0,00
Ciepło odpadowe 12,47

Zużycie paliwa

Paliwem wykorzystywanym do produkcji jest węgiel kamienny i gaz ziemny. W 2023 roku zużycie paliwa wyniosło:

 • miał węglowy       39,57  tys. ton
 • gaz ziemny           2 108 692 m3

Produkcja ciepła i efektywność zużycia paliwa

2023

MEC sp. z o.o. Ciepłownia Ostrowiecka

sp. z o.o.

Kotłownia awaryjno szczytowa Zakup ciepła odpadowego Walcownie Ostrowieckie WOST Zakup ciepła odpadowego Celsa Huta Ostrowiec
GJ GJ GJ GJ GJ
550 675,00 49 091,00 75 733,00 29 694,00 67 196,00

Emisje do powietrza

Zestawienie ilości zanieczyszczeń wprowadzonych do powietrza z produkcji ciepła w roku 2023

Rodzaj zanieczyszczenia Wielkość emisji zanieczyszczenia
[Mg/rok]
Dwutlenek siarki 332,3
Dwutlenek węgla 79 512
Tlenek węgla 49,46
Tlenki azotu 97,38
Pyły 17,63