Ciepło

Pytania i odpowiedzi

Co to jest ciepło?
W jaki sposób określana jest ilość ciepła, jaką dostarczono do budynku?
Czy odbiorca ma prawo zakwestionować wskazania licznika ciepła?
Jak rozliczany jest Odbiorca w przypadku awarii licznika?
Na czym polega legalizacja liczników?
Co to jest zamówiona moc cieplna?
Jak określić wielkość mocy zamówionej dla domu. Od czego ta wielkość zależy?
Dlaczego do ogrzewania domu należy zamówić moc cieplną w takiej samej wysokości na cały rok?
W jaki sposób można zmieniać wielkość zamówionej mocy. Z czym taka zmiana się wiąże?
W okresie letnim Odbiorcy często dokonują ocieplenia swoich budynków, czy w takiej sytuacji można dokonać zmiany mocy zamówionej?
Co wchodzi w skład opłaty za dostarczone ciepło z podziałem na opłaty stałe i zmienne z dokładnym wyjaśnieniem poszczególnych składników oraz podanie podstawy prawnej pobierania opłaty stałej?
Czy ktoś kontroluje ceny ciepła?
Jakie są zasady rozpoczęcia i zakończenia sezonu grzewczego?
Rozpoczął się już sezon grzewczy, a tymczasem zdarza się często, że grzejniki są letnie, a nawet zimne. Dlaczego?
Co to jest automatyka pogodowa i czy jest we wszystkich budynkach w Ostrowcu ?
aką temperaturę powinna osiągać ciepła woda użytkowa?
Czy możliwe jest usprawnienie istniejących już węzłów ciepłowniczych?
Gdzie odbiorca ciepła może uzyskać porady w kwestii remontu i modernizacji swojego węzła?
Gdzie mieszkańcy budynków spółdzielni mieszkaniowych mają kierować swoje roszczenia dotyczące ciepła?
Czy odbiorca ma prawo domagać się bonifikat od dostawcy ciepła? W jakiej sytuacji?
Co grozi odbiorcy za nielegalny pobór ciepła?
Czy Odbiorca ma obowiązek wpuszczać pracowników MEC na teren swojej posesji oraz do pomieszczeń, w których znajduje się węzeł?
Jeżeli wstrzymano dostawę ciepła do budynku z powodu zaległości w opłatach za ciepło. Czy przy ponownym uruchomieniu dostaw są jakieś dodatkowe opłaty?
Każde zgłoszenie od Klienta rejestrowane jest przez pracownika Pogotowia Cieplnego