Przetargi rozstrzygnięte

sprzedaż prawa własności działek gruntu

Z uwagi na fakt, iż nikt nie przystąpił do przetargu ustnego na: sprzedaż prawa własności działek gruntu oznaczonych nr 84/6 (Obr.19 ark.V) o powierzchni 0,0166 ha, nr 84/4 (Obr.19 ark.V) o powierzchni 0,0022 ha oraz nr 86/7 (Obr.19 ark.V) o powierzchni 0,0025 ha położonych w Ostrowcu Świętokrzyskim na Osiedlu Stawki, zabudowanych budynkiem murowanym o powierzchni zabudowy 178 m2, przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym.

protokół z postępowania


wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej modernizacji bocznicy kolejowej

w postępowaniu na: wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej modernizacji bocznicy kolejowej należącej do Miejskiej Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Ostrowcu Św. z dostosowaniem jej do aktualnie obowiązujących przepisów prawa wraz z przygotowaniem wszelkiej dokumentacji określonej przepisami prawa w celu uzyskania w imieniu zamawiającego świadectwa bezpieczeństwa użytkownika bocznicy kolejowej zostało wybrane:
Biuro Projektów Kolejowych i Usług Inwestycyjnych Sp. z o.o.
ul. Tuwima 28
90-002 Łódź
protokół z postępowania.


Dostawa energii elektrycznej na potrzeby dalszej odsprzedaży

W postępowaniu na: dostawę energii elektrycznej w tym niezbędne usługi z zakresiedystrybucji do obiektów Zamawiającego związanych z przesyłem ciepła oraz sprzedaż energii elektrycznej na potrzeby dalszej odsprzedaży w okresie od 1.1.2016 do 31.12.2016 została wybrana firma:
PGE Obrót S.A. Oddział z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej
Al. Piłsudzkiego 51
26-110 Skarżysko Kamienna
Protokół z postępowania