Taryfy za ciepło

Taryfa została zatwierdzona Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr OKA.4210.26(11).2017.189.XV.RZ z dnia 12 października 2017 r. i została opublikowana w Elektronicznym Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego poz. 3158 z dnia 16 października 2017 r. i wchodzi w życie od dnia 1 listopada 2017 r.

Rodzaje oraz wysokość cen i stawek opłat

Ceny i stawki opłat dla odbiorców zasilanych w ciepło w postaci pary technologicznej – grupa P

Wyszczególnienie Jednostka miary Cena netto
Cena za zamówioną moc cieplną zł ⁄ MW ⁄ rok 146 100,84
Cena za zamówioną moc cieplną zł ⁄ MW ⁄ m-c 12 175,07
Cena ciepła zł ⁄ GJ 60,86
Cena nośnika ciepła zł ⁄ t 30,41

 


Ceny i stawki opłat dla odbiorców zasilanych w ciepło w postaci wody gorącej
ceny i stawki opłat netto

Wyszczególnienie Jednostka miary Ceny i stawki opłat dla poszczególnych grup odbiorców
B C1 C2 D D1
Cena za zamówioną moc cieplną zł ⁄ MW ⁄ rok 60 532,20
Cena za zamówioną moc cieplną zł ⁄ MW ⁄ m-c 5 044,35
Cena ciepła zł ⁄ GJ 23,37
Cena nośnika ciepła zł ⁄ m3 21,87
Stawka opłaty stałej
za usługi przesyłowe
zł ⁄ MW ⁄ rok 20 828,64 34 828,64 46 926,66 32 026,66 34 177,17
zł ⁄ MW ⁄m-c 1 735,72 2 869,17 3 910,56 2 668,86 2 848,10
Stawka opłaty zmiennej
za usługi przesyłowe
zł ⁄ GJ 9,05 13,15 21,40 13,70 14,58

 

Stawki opłat za przyłączenie do sieci wykonane w technologii preizolacyjnej

Średnica rur (mm) Bazowa stawka opłaty za przyłączenie do sieci (zł/mb) netto
DN25 143,61
DN32 159, 78
DN40 173,54
DN50 197, 19

 

Pełny tekst taryfy