Dostawa i montaż stacji uzdatniania wody na potrzeby uzupełniania sieci ciepłowniczejMEC sp. z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim.

w postępowaniu na: dostawę i montaż stacji uzdatniania wody na potrzeby uzupełniania sieci ciepłowniczej MEC sp. z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim została wybrana oferta złożona przez:

Grunbeck Polska Sp. z o.o. Sosnowiec

protokół z postępowania