Budowa dwóch wysokosprawnych instalacji kogeneracji gazowejo mocach 1mwe  i 4 mwe.

w postępowaniu na: budowę dwóch wysokosprawnych instalacji kogeneracji gazowejo mocach 1mwe  i 4 mwe została wybrana oferta złożona przez:

– Dalkia Polska Solutions Sp. z o.o.
– KWE AB ENERGY POLSKA Sp. z o.o.

protokół roztrzygnięcia