Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów przesyłu ciepła na rok 2019.

w przetargu na: zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów przesyłu ciepła Miejskiej Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim na rok 2019 została wybrana oferta złożona przez:

PGE Obrót S.A.
Al. M . J. Piłsudzkiego 51, 26-110 Skarżysko Kamienna

protokół z postępowania