Ogłoszenie o przetargu 2/TC/2016

Przetarg na: wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej modernizacji bocznicy kolejowej należącej do Miejskiej Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Ostrowcu Św. z dostosowaniem jej do aktualnie obowiązujących przepisów prawa wraz z przygotowaniem wszelkiej dokumentacji określonej przepisami prawa w celu uzyskania w imieniu zamawiającego świadectwa bezpieczeństwa użytkownika bocznicy kolejowej

uwaga »
ogloszenie »
specyfikacja istotnych warunków zamówienia »
załącznik nr 1 – formularz oferty »
załącznik nr 2 – oświadczenie »
załącznik nr 3 – wykaz robót »
załącznik nr 4 – wykaz osób »
załącznik nr 5 – wzór umowy.pdf »
załącznik nr 6 – wizja lokalna »
załącznik nr 7 – schemat torów »