Bez kategorii

Informacja o zmianie taryfy dla ciepła.

 Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. w Ostrowcu Św. informuje, że Prezes Urzędu Regulacji Energetyki decyzją OKA.4210.5.2021.PS z dnia 11 lutego 2021r. zatwierdził zmianę taryfy dla ciepła MEC Sp. z o.o. Nowa taryfa będzie obowiązywać od dnia 1 marca 2021r.
Pełny tekst taryfy dla ciepła został opublikowany w Biuletynie Branżowym Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 12 lutego 2021 r., Nr 36/2021.

Zmiana taryfy była wymuszona znacznym wzrostem kosztu zakupu uprawnień do emisji dwutlenku węgla. Podwyższeniu uległy ceny związane z wytwarzaniem ciepła, natomiast ceny na przesyle pozostały niezmienione.

zaktualizowany tekst taryfy dla ciepła


Komunikat w sprawie koronawirusa

Szanowni Państwo,

Z powodu pandemii koronawirusa, mając na względzie troskę o bezpieczeństwo Państwa oraz naszych pracowników, informujemy, że od 16 marca 2020 r. do odwołania zostają zmienione zasady przyjmowania petentów.

Kasa czynna w godz. 9:00 – 13:00.

Wszelkie sprawy będą załatwiane za pośrednictwem poczty, telefonicznie lub za pośrednictwem elektronicznego Biura Obsługi Klienta eBOK.

41 266 46 80 Dział Handlowy wew. 50 Dział Techniczny wew. 40
sekretariat@mecostrowiec.pl handlowy@mecostrowiec.pl techniczny@mecostrowiec.pl

W sytuacji jeżeli Państwa sprawy nie uda rozwiązać się telefonicznie lub mailowo ustalimy indywidualny termin spotkania lub inny dogodny dla Państwo sposób jej rozwiązania.

Do Państwa dyspozycji pozostaje Pogotowie Cieplne, dostępne pod numerem 41 266 62 02, zgłoszenia telefoniczne będą weryfikowane indywidualnie pod kątem konieczności oraz szybkości realizacji czy usunięcia usterki. Za wyjątkiem sytuacji awaryjnych ograniczony będzie do minimum zakres i wykonywanie usług u klientów Spółki wymagających bezpośredniego kontaktu.

Przepraszamy za niedogodności i liczymy na Państwa zrozumienie. Zadbajmy wspólnie o zdrowie naszych bliskich.

Z poważaniem,

Zarząd Miejskiej Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.