Bez kategorii

Cyberbezpieczeństwo – sprawdź poprawność rachunku bankowego na fakturze – aktualna lista

Przed dokonaniem przelewu prosimy o zweryfikowanie czy numer konta bankowego podany na fakturze jest zawarty w liście obowiązujących rachunków bankowych obsługiwanych przez spółkę:

MBank S.A.: 34 1140 2020 0000 5832 3600 1001
Santander Bank Polska S.A.: 38 1910 1048 2303 0005 6414 0001
PKO S.A.: 52 1240 4416 1111 0000 4962 8849
PKO Bank Polski S.A.: 12 1020 2629 0000 9102 0421 5315


Informacja o zmianie taryfy dla ciepła.

Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. w Ostrowcu Św. informuje, iż z dniem 1 grudnia 2021 r. zostaje wprowadzona nowa taryfa dla ciepła zatwierdzona Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr OKA.4210.30.2021.ESt1 z dnia 8 listopada 2021 r.

Pełny tekst taryfy dla ciepła został opublikowany w Biuletynie Branżowym Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 9 listopada 2021 r., nr 395 / 2021.

zaktualizowany tekst taryfy dla ciepła


Komunikat w sprawie koronawirusa

Szanowni Państwo,

Z powodu pandemii koronawirusa, mając na względzie troskę o bezpieczeństwo Państwa oraz naszych pracowników, informujemy, że od 16 marca 2020 r. do odwołania zostają zmienione zasady przyjmowania petentów.

Kasa czynna w godz. 9:00 – 13:00.

Wszelkie sprawy będą załatwiane za pośrednictwem poczty, telefonicznie lub za pośrednictwem elektronicznego Biura Obsługi Klienta eBOK.

41 266 46 80 Dział Handlowy wew. 50 Dział Techniczny wew. 40
sekretariat@mecostrowiec.pl handlowy@mecostrowiec.pl techniczny@mecostrowiec.pl

W sytuacji jeżeli Państwa sprawy nie uda rozwiązać się telefonicznie lub mailowo ustalimy indywidualny termin spotkania lub inny dogodny dla Państwo sposób jej rozwiązania.

Do Państwa dyspozycji pozostaje Pogotowie Cieplne, dostępne pod numerem 41 266 62 02, zgłoszenia telefoniczne będą weryfikowane indywidualnie pod kątem konieczności oraz szybkości realizacji czy usunięcia usterki. Za wyjątkiem sytuacji awaryjnych ograniczony będzie do minimum zakres i wykonywanie usług u klientów Spółki wymagających bezpośredniego kontaktu.

Przepraszamy za niedogodności i liczymy na Państwa zrozumienie. Zadbajmy wspólnie o zdrowie naszych bliskich.

Z poważaniem,

Zarząd Miejskiej Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.