Budowa dwóch wysokosprawnych instalacji kogeneracji gazowejo mocach 1mwe  i 4 mwe.

przetarg na: budowę dwóch wysokosprawnych instalacji kogeneracji gazowejo mocach 1mwe  i 4 mwe.

Informacja z otwarcia ofert
odpowiedzi na pytania zestaw nr 1
odpowiedzi na pytania zestaw nr 2

ogłoszenie o zamówieniu kogeneracja
specyfikacja warunków zamówienia
załącznik nr 1 – formularz ofertowy
załącznik nr 2 – protokół z oględzin
załącznik nr 3 – oświadczenia