Dostawa energii elektrycznej na potrzeby dalszej odsprzedaży na lata 2024-2025

w postępowaniu na: dostawę energii elektrycznej dla Miejskiej Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim na potrzeby dalszej odsprzedaży na lata 2024-2025 została wybrana oferta złożona przez:

PGE Obrót S.A.

protokół z postępowania