Dostawa energii elektrycznej na potrzeby dalszej odsprzedaży na rok 2021.

przetarg na: dostawę energii elektrycznej dla Miejskiej Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim na potrzeby dalszej odsprzedaży na rok 2021.

informacja z otwarcia ofert
wyjaśnienia w związku z zapytaniem oferenta

ogłoszenie
specyfikacja istotnych warunków zamówienia
załącznik nr 1 – formularz oferty
załącznik nr 2 – JEDZ
załącznik nr 3 – oświadczenie GUD
załącznik nr 4 – grupa kapitałowa
załącznik nr 5 – tajemnica przedsiębiorstwa
załącznik nr 6 – wykaz dostaw
załącznik Nr 7 – projekt umowy
załącznik nr 8 – RODO.
profil 2019 MEC Sp.zo.o.
dane do PPE
klucz publiczny