Dostawa energii elektrycznej dla miejskiej energetyki cieplnej spółka z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim na potrzeby dalszej odsprzedaży na rok 2020.

w przetargu na: dostawę energii elektrycznej dla Miejskiej Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim na potrzeby dalszej odsprzedaży na rok 2020. została wybrana oferta złożona przez:
PGE Obrót S.A.
Aleja M. J. Piłsudskiego 51
26-110 Skarżysko Kamienna

protokół z otwarcia ofert