Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów przesyłu ciepła na rok 2020.

w przetargu na: zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów przesyłu ciepła Miejskiej Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim na rok 2020 została wybrana oferta złożona przez:
PGE Obrót S.A.
Al. M. J. Piłsudskiego 51
26-110 Skarżysko Kamienna

protokół z postępowania