wykonanie modernizacji celek sprzęgłowych sn w rozdzielni s4 6kv

w postępowaniu na: wykonanie modernizacji celek sprzęgłowych sn w rozdzielni s4 6kv w ciepłowni mec ul. Samsonowicza 2 w ostrowcu świętokrzyskim została wybrana firma:

Elektrproces IT Sp. z o.o.

protokół z postępowania