Wykonanie retrofitu dwóch wyłączników apu 1000a.

w postępowaniu na: wykonanie retrofitu dwóch wyłączników apu 1000a w polach zasilającym i sprzęgłowym rozdzielni s4 500v cieplowni MEC ul. Samsonowicza 2 została wybrana firma:

Elektroproces IT Sp. z o.o.

protokół z postępowania