Sprzedaż nieruchomości na osiedlu Stawki

informacja o wynikach ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż prawa własności działek gruntu oznaczonych nr 23/1 (Obr.19 ark.V) o powierzchni 0,0134 ha, nr 24/1 (Obr.19 ark.V) o powierzchni 0,0041 ha oraz nr 25/6 (Obr.19 ark.V) o powierzchni 0,0116 ha położonych w Ostrowcu Świętokrzyskim na Osiedlu Stawki, zabudowanych budynkiem murowanym o powierzchni zabudowy 173 m².