Montaż oraz uruchomienie układu automatyki zmiennej blokady kotłów wodnych WR-25

w postępowaniu na: dostawę i montaż oraz uruchomienie układu automatyki zmiennej blokady kotłów wodnych WR-25 nr 1,2 oraz 5,6 w ciepłowni MEC w Ostrowcu Świętokrzyskim, wartość najniższej oferty która przekracza zaplanowane przez Zamawiającego koszty inwestycji, przetarg pozostaje bez rozstrzygnięcia – inwestycja zostaje wstrzymana.

protokół z postępowania