Sprzedaż suwnicy

w postępowaniu na: sprzedaż suwnicy pomostowej dwudźwigarowej z wciągarką chwytową została wybrana firma:
SODOR Sp. z o.o.
ul. Długa 7a, 58-521 jeżów Sudecki

protokół z przetargu