Sprzedaż ładowarki Ł-34

z uwagi na fakt, iż w postępowaniu na : sprzedaż ładowarki typu Ł-34 żaden z oferentów nie złożył wymaganego w ogłoszeniu wadium wszystkie oferty zostały odrzucone bez rozpatrzenia.

protokół