sprzedaż prawa własności działek gruntu

Z uwagi na fakt, iż nikt nie przystąpił do przetargu ustnego na: sprzedaż prawa własności działek gruntu oznaczonych nr 84/6 (Obr.19 ark.V) o powierzchni 0,0166 ha, nr 84/4 (Obr.19 ark.V) o powierzchni 0,0022 ha oraz nr 86/7 (Obr.19 ark.V) o powierzchni 0,0025 ha położonych w Ostrowcu Świętokrzyskim na Osiedlu Stawki, zabudowanych budynkiem murowanym o powierzchni zabudowy 178 m2, przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym.

protokół z postępowania