wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej modernizacji bocznicy kolejowej

w postępowaniu na: wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej modernizacji bocznicy kolejowej należącej do Miejskiej Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Ostrowcu Św. z dostosowaniem jej do aktualnie obowiązujących przepisów prawa wraz z przygotowaniem wszelkiej dokumentacji określonej przepisami prawa w celu uzyskania w imieniu zamawiającego świadectwa bezpieczeństwa użytkownika bocznicy kolejowej zostało wybrane:
Biuro Projektów Kolejowych i Usług Inwestycyjnych Sp. z o.o.
ul. Tuwima 28
90-002 Łódź
protokół z postępowania.