Dostawa energii elektrycznej na potrzeby dalszej odsprzedaży

W postępowaniu na: dostawę energii elektrycznej w tym niezbędne usługi z zakresiedystrybucji do obiektów Zamawiającego związanych z przesyłem ciepła oraz sprzedaż energii elektrycznej na potrzeby dalszej odsprzedaży w okresie od 1.1.2016 do 31.12.2016 została wybrana firma:
PGE Obrót S.A. Oddział z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej
Al. Piłsudzkiego 51
26-110 Skarżysko Kamienna
Protokół z postępowania