Przetargi rozstrzygnięte

Dostawa energii elektrycznej na potrzeby dalszej odsprzedaży

W postępowaniu na: dostawę energii elektrycznej w tym niezbędne usługi z zakresiedystrybucji do obiektów Zamawiającego związanych z przesyłem ciepła oraz sprzedaż energii elektrycznej na potrzeby dalszej odsprzedaży w okresie od 1.1.2016 do 31.12.2016 została wybrana firma:
PGE Obrót S.A. Oddział z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej
Al. Piłsudzkiego 51
26-110 Skarżysko Kamienna
Protokół z postępowania


Sprzedaż nieruchomości przy ul. Aleja Solidarności 25 w Ostrowcu Św.

W postępowaniu na: sprzedaż nieruchomości zabudowanej oznaczonej nr 4/50(Obr.44 ark.1) o powierzchni 0,0488 ha położenej w ostrowcu Św. przy ul. Aleja Solidarności 25 wraz z budynkiem murowanym przemysłowym została wybrana firma:
ESTAT Mariusz Zięba
ul. Centralnego Okręgu Przemysłowego 8A
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
Protokół z postępowania