Energia cieplna

zmiana parametrów pracy węzła
wypowiedzenie umowy sprzedaży
wniosek o zmianę mocy zamówionej
wniosek o zawarcie umowy kompleksowej sprzedaży
oświadczenie o zmianie danych Odbiorcy
wniosek o określenie warunków przyłączenia do sieci ciepłowniczej

Energia elektryczna

oświadczenie o stanie instalacji przyłączanej
wniosek o okreslenie warunków przyłaczenia do sieci niskiego napiecia
wniosek o okreslenie warunków przyłaczenia do sieci średniego napiecia
ogólne zasady prowadzenia prac ziemnych w pobliżu sieci elektroenergetycznych
wniosek zgłoszenia umowy sprzedaży
procedura wstrzymania dostaw energii elektrycznej w przypadku zalegania odbiorcy z zapłatą oraz zgłoszenie gotowości instalacji odbiorczej do ponownego przyłączenia
wniosek o zawarcie Umowy Kompleksowej Dystrybucji
zgłoszenia przyłączania do sieci elektroenergetycznej mikroinstalacji
wniosek o przyłączenie Wytwórcy do sieci OSDn

Usługi

formularz zamówienia podnośnika koszowego
formularz zamówienia żurawia
formularz zamówienia samochodu, sprzętu
zlecenie na wykonanie analizy powierzonej próbki węgla

Pozostałe

zgoda na przesyłanie faktur w formie elektronicznej
wniosek o wydanie duplikatu faktury
wniosek o rozłożenie zaległości na raty