Opracowanie założeń techniczno-ekonomicznych do technologii instalacji oczyszczania spalin dla 5 kotłów węglowych w ciepłowni

w postępowaniu na: opracowanie założeń techniczno-ekonomicznych do technologii instalacji oczyszczania spalin dla 5 kotłów węglowych w ciepłowni MEC Ostrowiec Św. przy ulicy Samsonowicza został wybrany:

K & W Expert Piotr Szumotalski
ul. Arktyczna 4
83-010 Straszyn

protokół z postępowania