Energia elektryczna

Pliki do pobrania

Oświadczenie o stanie instalacji przyłączanej
Wniosek o okreslenie warunków przyłaczenia do sieci niskiego napiecia
Wniosek o okreslenie warunków przyłaczenia do sieci średniego napiecia
Ogólne zasady prowadzenia prac ziemnych w pobliżu sieci elektroenergetycznych
Wniosek zgłoszenia umowy sprzedaży
Procedura wstrzymania dostaw energii elektrycznej w przypadku zalegania odbiorcy z zapłatą oraz zgłoszenie gotowości instalacji odbiorczej do ponownego przyłączenia
Wniosek o zawarcie Umowy Kompleksowej Dystrybucji
Dokument instalacji – Zgłoszenie przyłączenia mikroinstalacji do sieci elektroenergetycznej
Dokument instalacji
Dokument modułu wytwarzania energii – PGMD Moduł typu B
Informacja dla właściciela zakładu wytwarzania energii NC RfG
MEC zbiór wymagań technicznych NC RfG mikroinstalacje
NC RfG wzorzec deklaracji zgodności
NC RfG Zasady certyfikatow
Oświadczeie o gotowości do przyłączenia zakładu wytwarzania energii B
Procedura pozwolenia na użytkowanie dla modułów wytwarzania energii typu B
Procedura pozwolenia na użytkowanie modułów wytwarzania energii typu A
Procedura pozwolenia na użytkowanie modułów wytwarzania energii typu A do 50 kW
Procedura testowania modułów wytwarzania energii
Specyfikacja techniczna instalacji fotowoltaicznej
Specyfikacja techniczna turbiny i generatora
Specyfikacja techniczna turbiny wiatrowej
Wniosek o przyłączenie Wytwórcy do sieci OSDn
Wypowiedzenie umowy – zmiana właściciela obiektu