Program bezzwrotnych dofinansowań skierowany jest do mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego, właścicieli i zarządców budynków oraz firmy z obszaru MŚP posiadające tytuł prawny do nieruchomości, wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, ograniczonego prawa rzeczowego zlokalizowanych w obszarze zasilania z miejskiej sieci ciepłowniczej.

Program bezzwrotnych dofinansowań proponuje przedsięwzięcia  u odbiorcy końcowego poprzez:

        wymianie standardowych nieefektywnych indywidualnych źródeł ciepła na przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej,

        zastąpienie dotychczasowego sposobu pozyskiwania ciepłej wody użytkowej na centralne przygotowanie w węźle cieplnym kompaktowym poprzez wykorzystanie ciepła sieciowego.

 Informacje o programie znaleźć można na stronie:

https://www.ure.gov.pl/pl/efektywnosc-kogenerac/efektywnosc-energetyczn/10242,Efektywnosc-energetyczna-odbiorcy-koncowi-moga-korzystac-z-bezzwrotnych-dofinans.html owi-moga-korzystac-z-bezzwrotnych-dofinans.html

wniosek o dofinansowanie
umowa o dofinansowanie
regulamimn programu dofinansowań