Energia elektryczna

Sprzedawca zobowiązany

Informujemy, że zgodnie z decyzją Prezes Urzędu Regulacji Energetyki wydaną na podstawie art. 40 ust.3 pkt.1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2021 r. poz.610, z późn. zm.), przedsiębiorstwo energetyczne

PGE Obrót S.A. z siedzibą w Rzeszowie,

ul. 8-go Marca 6, 35-959 Rzeszów,

NIP: 8130268082

zostało wyznaczone do pełnienia funkcji sprzedawcy zobowiązanego na obszarze działania Operatora Systemu Dystrybucyjnego: Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. na okres:

  • od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. decyzja nr DZO.WKP.496.4.118.2022.KSz z dnia 24 października 2022 r.