Energia elektryczna

Sprzedawca zobowiązany

Informujemy, że zgodnie z decyzją Prezes Urzędu Regulacji Energetyki wydaną na podstawie art. 40 ust.3 pkt.1 i art. 90 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2023 r. poz.1436 z późn. zm.), przedsiębiorstwo energetyczne „Nida Media” Sp. z o.o. z siedzibą w Pinczowie, Leszcze 15, 28-400 Pińczów, NIP: 7262464282, zostało wyznaczone do pełnienia funkcji sprzedawcy zobowiązanego na obszarze działania Operatora Systemu Dystrybucyjnego: Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. na okres:

  • od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r. decyzja nr DZO.WKP.496.3.170.2023.MRa1 z dnia 23 października 2023r.