Usługi dodatkowe

Oferta laboratorium

Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. w Ostrowcu Św. wykonuje analizę węgla.
Całkowity koszt badania jednej próbki węgla w niżej wymienionym zakresie wynosi 250 zł netto.

zlecenie na wykonanie analizy powierzonej próbki węgla

Niniejsze zlecenie, wydrukowane i wypełnione powinno zostać przekazane wraz z próbką do badań.

Uwaga:
Każda próbka powinna być dostarczona w ilości nie mniejszej niż 3 kg (w przypadku analizy sitowej 20 kg) o uziarnieniu nie większym niż 20 mm w szczelnym opakowaniu, zabezpieczającym przed utratą wilgoci.
Próbka powinna zawierać opis taki jak na zleceniu.

Zakres analizy zawiera oznaczenia:

Oznaczenie Symbol Jednostka Metoda badań
Wilgotność całkowita Wtr % PN-80/G-04511
Wilgotność analityczna Wa % PN-80/G-04511
Popiół Aa % PN-80/G-04512
Ar
Siarka całkowita Sta % PN-G-04584/2001
Str
Części lotne Va % PN-81/G-04516
Ar
Wartość opałowa Qia KJ/kg PN-81/G-04513
Qir

Znaczenie symboli:
r – stan roboczy
a – stan analityczny

Koszt wykonania analizy sitowej węgla zgodnie z PN-82/G-04532 Węgiel kamienny i brunatny. Analiza ziarnowa metodą przesiewową wynosi 50zł netto za jedną próbkę

Cennik obowiązuje od 1 lutego 2023 r.

kontakt: tel. 570 553 230, e-mail: laboratorium@mecostrowiec.pl